Jakie zadania ma mistrz w zakładzie produkcyjnym?

Brygadzista to człowiek który w danym zakładzie produkcyjnym sprawuje nadzór nad podległą mu ekipą pracowników. Do jego głównych zadań należy podział zadań w zespole oraz bieżąca kontrola ich realizacji. W celu nabycia niezbędnych umiejętności pozwalających na poprawne wykonywanie poszczególnych zadań niezbędne jest profesjonalne szkolenie dla brygadzistów czy szkolenia dla mistrzów.

Bycie mistrzem a szkolenia 2020

Osoba pracująca na stanowisku brygadzisty powinna być wsparciem merytorycznym podległym pracownikom oraz nieustannie stać w pierwszej linii kontaktu pomiędzy kierownictwem wyższego szczebla, a pracownikami.

W praktyki każdego mistrza potrzebne jest nie tylko ogromne doświadczenie wyniesione z pracy na produkcji, lecz również odpowiednie umiejętności osobiste, zarówno wrodzone jak i nabyte. W tym celu konieczne są szkolenia dla mistrzów.


Inne z tego tematu: https://www.olimpus.net.pl/


Zadania mistrza w domu produkcyjnym

Każdy brygadzista musi umieć każdego dnia sprostać powierzonym mu zadaniom. Do wielu z nich należy:

realizacja powierzonych zadań w wyznaczonym czasie
dbałość o dokumentację produkcyjną,
realizację istotnych planów produkcyjnych,
nadzór nad powierzonym sprzętem
udzielanie wsparcia podległym pracownikom w rozwiązywaniu ważnych problemów,
reprezentowanie firmy na zewnątrz
dbałość o przestrzeganie przepisów BH

Szkolenia 2020 dla poszczególnych zakładów produkcyjnych

Często się zdarza, ze osoby zarządzające w domach produkcyjnych nie do końca czują swoją rolę. Bywają bowiem sytuacje gdzie mistrz lub kierownik zmiany jest zobowiązany do bacznego pilnowania wyników produkcyjnych, i w przypadku podstawowych działań zarządzania jego rola sprowadza się tylko i wyłącznie do przekazywania decyzji wyższego kierownictwa. W takich sytuacjach konieczne jest szkolenie dla brygadzistów

W wielu zakładach produkcyjnych tradycyjna kultura zarządzania bazuje na hierarchicznej komunikacji, a zadaniem mistrza jest przekazywanie ważnych informacje od kierownika zmiany czy dyrektora produkcji, najlepiej w wersji niezmienionej.

Ta tradycyjna kultura coraz częściej nie wytrzymuje spotkania z tymi wymaganiami pracowników. Ci co są coraz wyższe aspiracje oczekują przede wszystkim od brygadzisty jasnej komunikacji, widocznego zaangażowania w pracę, szybkiego podejmowania decyzji oraz sprawnego rozwiązywania konfliktów.

Obecnie każdy mistrz powinien być aktywnym managerem, którego to kwestia nie jest ograniczona tylko i tylko do pilnowania jakości produkcji. W celu nabycia niezbędnych umiejętności niezbędne są szkolenia dla brygadzistów, które mogą rozwiać wiele istotnych wątpliwości oraz nauczyć jak być dobrym przywódcom.

Ten wpis został opublikowany w kategorii zarządzanie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.