Jakie zadania ma mistrz w zakładzie produkcyjnym?

Brygadzista to człowiek który w danym zakładzie produkcyjnym sprawuje nadzór nad podległą mu ekipą pracowników. Do jego głównych zadań należy podział zadań w zespole oraz bieżąca kontrola ich realizacji. W celu nabycia niezbędnych umiejętności pozwalających na poprawne wykonywanie poszczególnych zadań niezbędne jest profesjonalne szkolenie dla brygadzistów czy szkolenia dla mistrzów.

Bycie mistrzem a szkolenia 2020

Osoba pracująca na stanowisku brygadzisty powinna być wsparciem merytorycznym podległym pracownikom oraz nieustannie stać w pierwszej linii kontaktu pomiędzy kierownictwem wyższego szczebla, a pracownikami.

W praktyki każdego mistrza potrzebne jest nie tylko ogromne doświadczenie wyniesione z pracy na produkcji, lecz również odpowiednie umiejętności osobiste, zarówno wrodzone jak i nabyte. W tym celu konieczne są szkolenia dla mistrzów.


Inne z tego tematu: https://www.olimpus.net.pl/


Zadania mistrza w domu produkcyjnym

Każdy brygadzista musi umieć każdego dnia sprostać powierzonym mu zadaniom. Do wielu z nich należy:

realizacja powierzonych zadań w wyznaczonym czasie
dbałość o dokumentację produkcyjną,
realizację istotnych planów produkcyjnych,
nadzór nad powierzonym sprzętem
udzielanie wsparcia podległym pracownikom w rozwiązywaniu ważnych problemów,
reprezentowanie firmy na zewnątrz
dbałość o przestrzeganie przepisów BH

Szkolenia 2020 dla poszczególnych zakładów produkcyjnych

Często się zdarza, ze osoby zarządzające w domach produkcyjnych nie do końca czują swoją rolę. Bywają bowiem sytuacje gdzie mistrz lub kierownik zmiany jest zobowiązany do bacznego pilnowania wyników produkcyjnych, i w przypadku podstawowych działań zarządzania jego rola sprowadza się tylko i wyłącznie do przekazywania decyzji wyższego kierownictwa. W takich sytuacjach konieczne jest szkolenie dla brygadzistów

W wielu zakładach produkcyjnych tradycyjna kultura zarządzania bazuje na hierarchicznej komunikacji, a zadaniem mistrza jest przekazywanie ważnych informacje od kierownika zmiany czy dyrektora produkcji, najlepiej w wersji niezmienionej.

Ta tradycyjna kultura coraz częściej nie wytrzymuje spotkania z tymi wymaganiami pracowników. Ci co są coraz wyższe aspiracje oczekują przede wszystkim od brygadzisty jasnej komunikacji, widocznego zaangażowania w pracę, szybkiego podejmowania decyzji oraz sprawnego rozwiązywania konfliktów.

Obecnie każdy mistrz powinien być aktywnym managerem, którego to kwestia nie jest ograniczona tylko i tylko do pilnowania jakości produkcji. W celu nabycia niezbędnych umiejętności niezbędne są szkolenia dla brygadzistów, które mogą rozwiać wiele istotnych wątpliwości oraz nauczyć jak być dobrym przywódcom.

This entry was posted in zarządzanie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply